PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Thy

Dokumenter til afhentning for vandrådet medlemmer!Vedrørende sikring af tilbagestømning af vand til vandværkets forsyningsnet fra forbrugerne.


Diverse link og dokumenter herunder kan bruges, som hjælp, til sikring af dette!

Skabelon: Brev til forbruger (kategorisering af forbrugeren)
Link

Spørgeskema: Forbrugeren svarer på spørgsmål om tilbagestrømning
Link

Rørcenteranvisning 015

Vejledning med DS/EN 1717

Norm for vandinstallationer DS 439/2009Kontakt Vandrådet

Kig i dokumentbanken!

Vandråd Thy´s mailadresse
Mail@vandraadthy.dk

Husk at meddele adresseændringer.

Bestyrelsen.