PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Thy

Herunder links til love og bekendtgørelser, der vedrører vandværksdrift.LBK nr 636 af 21/08/1998 Gældende  (Spildevandsafgiftsloven)

LBK nr 633 af 07/06/2010 Gældende 
(Betalingsloven)

LBK nr 635 af 07/06/2010 Gældende  (Vandforsyningsloven)

LBK nr 879 af 26/06/2010 Gældende  (Miljøbeskyttelsesloven)

LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende  (Vandsektorloven)