PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Thy

Om Vandråd Thy

Vælg menupunkt til venstre for emne!

   Vandråd Thy er en paraplyorganisation, som dækker alle vandværker i Thisted Kommune. Vandrådets funktion og opgave er, at være bindeled mellem vandværkerne, FVD og Thisted Kommune.
   Det er samtidig et forum for vandværkerne, til at hente hjælp og diverse formularer til brug for vandværkets drift og vedligehold.
   Kontakt venligst Vandrådet, hvis der er ønsker til indholdet!

Kontakt Vandrådet

Kig i dokumentbanken!

Vandråd Thy´s mailadresse
Mail@vandraadthy.dk

Husk at meddele adresseændringer.

Bestyrelsen.