PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Thy

Kontingenter til vandrådet:


Fast kontingent:   
Kr. 500 fast for alle medlemmer.

Efter forbrug:       
Øre. 0,38 pr. kubikmeter af udpumpet mængde.

Aktuelt
Kontakt Vandrådet

Kig i dokumentbanken!

Vandråd Thy´s mailadresse
Mail@vandraadthy.dk

Husk at meddele adresseændringer.

Bestyrelsen.