Vandværkssamarbejdet - Vandråd Thy

 

 

Vandværkssamarbejdet i Thisted Kommune, blev startet i 2002. Det blev senere til Vandråd Thy. Det var Kommunerne og FVD magtpålæggende, at der blev etableret et vandråd i alle kommuner! 
Vandråd Thy er ment, som et fælles organ for alle vandforsyninger i Thisted Kommune. Vandråd Thy varetager alle vandforsyningers interesse og er bindeled mellen Thisted Kommune og  vandværkerne i Thisted Kommune.

Her på hjemmesiden er der svar på mange spørgsmål, dukumenter til download, referater og andet hjæp til selvhjælp, for driften af en vandforsyning!