Dokumenter til afhentning for vandrådet medlemmer!

 

 

Vedrørende sikring af tilbagestømning af vand til vandværkets forsyningsnet fra forbrugerne. 

Diverse link og dokumenter herunder kan bruges, som hjælp, til sikring af dette!

 

 Skabelon: Brev til forbruger (kategorisering af forbrugeren) Link

 Spørgeskema: Forbrugeren svarer på spørgsmål om tilbagestrømning Link

 Rørcenteranvisning 015

 Vejledning med DS/EN 1717

 Norm for vandinstallationer DS 439/2009