Formand
/
Tonny K. Sørensen

Vorupør Vandværk

Næstformand
/
Poul Svendsen

Sdr. Ydby Vandværk

Sekretær
/
Martin N. Andersen

Klitmøller Vandværk

Medlem
/
Thorsten Balle

Nors Vandværk

Medlem
/
Carsten Schultz

Tved Vandværk

 

 

Bestyrelse med alle data.

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant til bestyrelse:    
Michael Nicolajsen, Vestervig Vandværk

Revisorer:                       
Lars D Nielsen, Sdr. Ydby Vandværk
Helle Korsgaard, Thisted Vand

Revisor suppleant:
Finn Vangsgaard, Hørdum Vandværk

Kasserer
/
Bjarne Holm

Hillerslev
Tlf. 20951745
bjh201@vip.cybercity.dk