Bestyrelsen for vandråd Thy:

 

 

Bestyrelse med alle data  her!

Suppleant til bestyrelse:    
Michael Nicolajsen, Vestervig Vandværk

Revisorer:                       
Lars D Nielsen, Sdr. Ydby Vandværk
Helle Korsgaard, Thisted Vand

Revisor suppleant:
Finn Vangsgaard, Hørdum Vandværk

Formand
/
Martin N. Andersen

Klitmøller Vandværk
Mna@klitvand.dk

Næstformand
/
Søren Immersen

Snedsted Vandværk
Si@aarupkloak.dk

Sekretær
/
Tonny K. Sørensen

Vorupør Vandværk
Tonny@voruporel.dk

Medlem
/
Thorsten Balle

Nors Vandværk
Thorstenballe.tb@gmail.com

Medlem
/
Carsten Schultz

Tved Vandværk
Birgiogcarsten@gmail.com