Herunder links til love og bekendtgørelser, der vedrører vandværksdrift.

 

 LBK nr 636 af 21/08/1998 Gældende  (Spildevandsafgiftsloven)

 LBK nr 633 af 07/06/2010 Gældende  (Betalingsloven)

 LBK nr 635 af 07/06/2010 Gældende  (Vandforsyningsloven)

 LBK nr 879 af 26/06/2010 Gældende  (Miljøbeskyttelsesloven)

 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende  (Vandsektorloven)