Herunder links til love og bekendtgørelser, der vedrører vandværksdrift.

 

LBK nr 633 af 07/06/2010 Gældende  (Betalingsloven)

LBK nr 55 af  23/01/2020 Gældende   (Ledningsejerregister - LER)