Kontingenter til vandrådet

 

 

Fast kontingent:   
Kr. 500 fast for alle medlemmer.

Efter forbrug:       
Øre. 0,38 pr. kubikmeter af udpumpet mængde.