Dokumenter til afhentning for vandrådet medlemmer!

 

 

 Fælles regulativ (Godkendt af Thisted Kommune)

 Fælles regulativ i Word (identisk med ovenstående)

Husk at regulativet er gældende, hvis ikke man melder fra!

I så fald, man ikke ønsker fælles regulativet, skal vandværket selv udarbejde regulativ og søge godkendelse i Thisted Kommune!

Et hvert vandværk, skal have et godkendt regulativ, da man ellers ikke kan få godkendt sit takstblad, og dermed så ikke kan levere og opkræve vand på lovlig vis!