Dokumenter til afhentning for vandrådet medlemmer! 

 

 

Forslag til Thisted Kommunes  Vandforsyningsplan for almene vandforsyninger år 2015 - 2023

 

Ændringsforslag og kommentarer, til Vandforsyningsplanen, kan mailes til Thisted Kommunes Miljøafdelig på Miljo@thisted.dk