Herunder links til bekendtgørelser, der vedrører vandværksdrift.

 

BEK nr 132 af 08/02/2013 Gældende  (Kvalitetssikring)

BEK nr 104 af 31/01/2013 Gældende  (BNBO-Områder)

BEK nr 1024 af 31/10/2011 Gældende  (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg).