Herunder links til bekendtgørelser, der vedrører vandværksdrift.

 

BEK nr 132 af 08/02/2013 Gældende  (Kvalitetssikring)

BEK nr 1476 af 17/12/2019 Gældende (Vurdering BNBO)

BEK nr 1070 af 28/10/2019 Gældende (Drikkevandsbekendtgørelsen)

BEK nr 470 af 26/04/2019 Gældende (Vandindvinding og vandforsyning)

BEK nr 1260 af 28/10/2013 Gældende (Boretilladelser)