Dokumenter til afhentning for vandrådet medlemmer!

 

 

Procedure for godkendelse af vandværkets takstblad hos Thisted Kommune (udføres årligt)

Ansøgningen med tilhørende bilag, sendes inden 1. oktober til: miljo@thisted.dk

Nødvendige  oplysninger til takstgodkendelse

 Skabelon til ansøgning om takster til godkendelse

Skov- og naturstyrelses  vejledning omkring takstblade

FVD´s vejledning omkring udarbejdelse af takstblade